Biznes tərəfdaşları

“Novotech İnternational” MMCnin peşəkar və təcrübəli maliyəçiləri tərəfindən Sizə maliyyə sahəsində müvafiq köməklik göstəriləcəkdir.

Biznesi və ya biznes vahidini idarə edən menecer vaxtaşırı olaraq biznesin performansını müəyyən etmək üçün bu maliyyə hesabatlarına diqqət yetirməli, qərarların qəbul olunmasında bu hesabatlara əsaslanmalıdır. Bunun üçün isə etibarlı və real rəqəmlərə əsaslanan hesabatlar tərtib olunmalıdır.