Personal və əmək münasibətləri

“Novotech İnternational” MMC Sizə aşağıdakı personal və əmək mühasibətləri üzrə məsləhət xidmətlərini göstərə bilər:

 • Düzgün kadr siyasətinin seçilməsi ilə bağlı  məsləhətlərin verilməsi;
 • Kadr siyasətinə uyğun Prosedurların hazırlanması;
 • İşədüzəltmə (rekrutinq) xidmətlərinin göstərilməsi;
 • İşçilərin şəxsi işlərinin yaradılması;
 • Kadr karguzarlığı işlərinin təskil edilməsi ( əmrlərin, əmək müqavilələrinin tərtib olunması və “Elektron İnformasiya Sistemi”ndə qeydiyyatı,  sosial-sığorta  kartlarının elektron sistemdə sifarişi və sair);
 • İşçilərin məzuniyyət qrafikinin tərtib olunması, sosial və ödənişsiz məzuniyyətlərin Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun təşkili;
 • Qadınların, əlillərin, yaşı 18-dən az olan işçilərin əmək münasibətlərində hüquqlarının təmin edilməsi və qorunması;
 • Əmək haqqından gəlir vergisi hesablanarkən xüsusi güzəşt tətbiq olunan şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi;
 • İş vaxtının uçotunun aparılması və işçilərin AR Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi iş vaxtının normasına uyğun işləməsinin təmin edilməsi;
 • Əmək kitabçalarının qeydiyyatı və uçotunun aparılması;
 • İşçilərin bədbəxt hadisələrdən icbari sığortalanmasının təmin edilməsi;
 • İşçilərin icbari tibbi sığortalanmasının təmin edilməsi;
 • İş yerlərinin və işçilərin attestasiyasının keçirilməsi;
 • İşçilərin qiymətləndirilməsi –  Grading;
 • Əməkdaşlar arasında motivasiya rotasiyanın tətbiqi;
 • Kadrların effektiv idarə olunması;
 • Daxili korporativ tədbirlərin təşkili.
 • Aşağıdakı mövzular üzrə treninqlərin (təlimlərin) keçirilməsi:

 

 • Xidməti fəaliyyətin idarə edilməsi (menecment);
 • insan resurslarının dəyişikliklərin idarəetmədəki rolu;
 • işə qəbul, seçim mərhələləri və adaptasiya;
 • məvacib strukturunun və dərəcələndirmə sisteminin tətbiq edilməsi;
 • əməkdaşlarda kollektiv ruhun formalaşdırılması;
 • şirkət əməkdaşlarının şəxsi inkişafına nail olunması;
 • vergi qanunvericiliyin tətbiqi və qanuna edilən dəyişikliklər.